Sayang t idak ikut penjurian. Boleh tahu alasannya kenapa?